بازاریابی الکترونیکی...

با پیدایش اینترنت و فن آوریهای مرتبط با آن، تغییرات زیادی در بسیاری از زمینه ها روی داد که محیط فعالیت تجاری و از جمله بازاریابی نیز تحت تأثیر این تغییرات قرار گرفتند. افزایش میزان آگاهی مشتریان، توانایی شرکت ها در برقراری ارتباطات دو طرفه و تعاملی در 24 ساعت شبانه روز و در تمامی ایام سال، امکان فروش محصولات و خدمات در تمام دنیاو... از جمله تأثیراتی است که پیدایش و تکامل اینترنت با خود به همراه داشته است.
یکی از ابزارهای بازاریابی جهت ایجاد آگاهی مشتریان نسبت به محصولات و ترغیب آهنا جهت خرید آنها، تبلیغات می باشد که یکی از اجزاء فعالیتهای تشویقی و ترغیبی است.
(گزیده ای از مقاله بازاریابی و تبلیغات اینترنتی- دکتر عبدالحمید ابراهیمی)

/ 1 نظر / 21 بازدید
رضا

لطفا نظرتان را نسبت به این لینک بیان کنید http://www.leadadvertisers.com/form.php?id=4c0f5a0d8e288